Božena Němcová (1820-1862)

 

 

Drahotín Villani se s Boženu Němcovou často vídal, podobně jako Havlíčkovi jí v dobách největší chudoby posílal ze Střížkova potraviny. Jistě patřil k jejím obdivovatelům- Pro to, že by mohl být jejím milencem, jsme žádné doklady nenalezli.

 

 

Karel Klíč (31.5.1841 - 16.11.1926)

malíř - podobiznář, dobře znal Boženu Němcovou, kterou maloval na přání barona Drahotína Villaniho jako Libuši, portretista Jindřicha Fűgnera, nakladatel, vydavatel a redaktor humoristických časopisů, ilustrátor knih, ve své době proslulý karikaturista, politický kreslíř a slavný vynálezce hlubotisku - heliogravury a fotomechanického stíracího tisku z hloubky.; [4]