Hyacintovi potomci, Drahotínovi předkové

 

Hyacintův syn, z prvního manželství s nizozemskou Annou Marií de Noille, Karel Ludvík Villani (1640-1706) prodává roku 1664 Liběchov a odchází po dědických sporech o majetek a dluhy s macechou a Malovcovými dcerami do jednoho z otcových pražských domů. Oženil se s Eufémií Johannou Cukrovou z Tamfeldu (pochována 1687 v jezuitském chrámu na klatovském náměstí).

Z jejich 12 dětí v pořadí jedenáctý Karel František Villani (1686-1741), pozdější hejtman prácheňského kraje, zakoupil od Marie hraběnky Novohradské z Kolovrat v roce 1709 na Šumavě statek Kundratice. V Dobré Vodě u Hartmanic dal přestavět dřevěný kostelík sv. Vintíře do kamene a vybudoval faru. S manželkou Marií de Bomal vyženil Vatětice. Brali se v kostelíku sv. Mouřence a od té doby na něj přispívali. Nakonec zde byli před hlavním oltářem i pohřbeni. Náhrobek jejich syna, hejtmana ve vojště Jana Nepomuka Krištofa (1735-1801) a jeho druhé ženy Marie Anny Dlouhoveské, najdeme ve hřbitovní galerii u kostela P. Marie v Sušici.

Vnuk Karel (1763-1839) dal přestavět zámeček Kundratice a při něm vybudoval kapli sv. Antonína Paduánského. On a většina dalších členů rodu se však po vzoru svého praotce Hyacinta věnovala především vojenské službě, ti méně zdatní úřednické službě. Vojáci obětovali za císaře život nebo alespoň část těla. Některým se na Šumavě zalíbilo, získávali další drobné statky koupí nebo svatbami. Tak vyženili s rodem Dohalských Dolní Těšov, s Dlouhoveskými Krušec, s Kocovými z Dobrše Hlavňovice, s Műllerovými Palvínov a Štěpanice, vlastnili Volenice, Kolínec, Vojnici, několik statků na Písecku. Kvůli státní službě se Villaniové rozmnožování rodového majetku příliš nevěnovali, postupem času se však spříznili s významnými rody v celé Evropě.

Pokud můžeme doporučit, nevynechte při návštěvě Šumavy kostel v Dobré Vodě u Hartmanic, oduševnělý skleněným dílem Bohem nadané umělkyně Vladěny Tesařové. Na ponurém kostelním hřbitově si plně uvědomíte důsledky poválečného odsunu. Přespat můžete přímo na faře. Hned pod kopcem paní Hašková-Coolidge všemi silami udržuje zámeček v Kundraticích. Villaniovská kaple už dávno položila život za komunistické totality. V sousedním Palvínově také zůstal po kapličce volný plácek, který byl kdysi nutný pro otáčení traktorů, doleji noví majitelé mění původní zámeček ze státního statku na nový soukromý, pomáhej jim Pánbůh. Místní nadšenec vlastníma rukama znovu postavil zaniklou kapli ve Vatěticích, to je v dnešní době zcela neuvěřitelné, Pánbůh zaplať! Dál můžeme pokračovat ke kostelíku sv. Mouřence, také o ten se stará spolek nadšenců, díky jim! Do Annína k Otavě seběhneme již z kopce.

Ignác Ferdinand Maria Villani (1787-1854 Kundratice) prodal statek Vojnici a odstěhoval se s rodinou do Sušice. S Josefinou Smrčkovou (1787-1863, její náhrobek stával před vchodem do sušického kostela P.Marie), dcerou neurozeného, ale bohatého měšťana z Rábí, vyženil dům na náměstí. Zde se narodil 23.1.1818 asi nejvýznamnější český člen rodu Karel Ignác Maria Villani. Hlavně díky matce se v jeho okolí mluvilo od počátku česky. To dnes nevypadá nijak překvapivě, pokud nepřipomeneme, že otec národa Fr. Palacký, básník J.J.Kolár a další čeští obrozenci, mluvili po celou 1.polovinu 19.století německy i doma, nebo že si třeba K.H.Mácha psal v němčině i svůj osobní deník. V katolické rodině barona Villani, italského původu, jehož všichni předkové věrně sloužili rakouskému domu, se mluvilo česky!! Můžeme dodat: na tehdy převážně německy mluvící Šumavě.